Casa Verde 2022

Casa Verde 2022

Noua sesiune de finanțare a Programului Casa Verde Fotovoltaice, care are în vedere utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional, a fost lansată pe data de 22 decembrie 2021.

Despre aceasta nouă rundă de finanțări ministrul de resort a declarat: „Având în vedere interesul major de care se bucură acest program, estimăm că bugetul alocat sesiunii (…) va fi epuizat destul de rapid, dar asigurăm solicitanții că fondurile vor fi suplimentate. Pentru anul viitor, vom aloca un buget total de 650 milioane lei. Planificăm ca timp de 10 luni, începând cu luna ianuarie 2022, programul să se desfășoare lunar cu un buget de 65 milioane lei/lună, urmând ca în luna noiembrie, bugetul alocat să aibă o valoare echivalentă cu suma neutilizată din primele 10 luni de desfășurare a programului. Astfel, vom putea aproba toți solicitanții care vor dori să participe în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice”.

În plus, pentru a crește șansele utilizării integrale a bugetului alocat, în aplicația informatică, va fi permisă înscrierea în limita a 150% din valoarea alocată fiecărei regiuni.

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat lista instalatorilor validați în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Cheltuieli eligibile în cadrul programului: a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura de susținere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate.

Înscrierea solicitantului persoană fizică se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita procentului stabilit prin dispoziția președintelui AFM, raportat la sumele alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

Aprobarea finanțării Administrația Fondului pentru Mediu analizează documentele depuse de persoanele fizice la momentul înscrierii și introduse de instalator în aplicația informatică și publică pe site-ul propriu listele cu persoanele fizice aprobate. Eliminarea ATR – ului A fost eliminată obligativitatea prezentării Avizului tehnic de racordare, rămânând obligația depunerii certificatului de racordare.

Semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă și implementarea proiectelor Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care trebuie realizată instalația și încheiate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice și obținerea certificatului de racordare.

Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM, pe o perioadă de 6 ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.

Pentru că autoritățile aduc constant modificări Ghidului de finanțare, vă recomandăm să verificați ultima versiune chiar pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu (www.afm.ro).

Foto: pexels.com